#2: AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dit zal in 2018 niemand zijn ontgaan.

De AVG is in heel Europa van toepassing en dus ook in Nederland. Meer over de inhoud en de gevolgen van de AVG leest u hieronder. U treft hier een stappenplan aan en een (artikelsgewijze) factsheet.

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Op 14 april 2016 werd - ineens en versneld - de nieuwe Europese Privacy Verordening ("EPV") of zoals de officiƫle Nederlandse vertaling luidt de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") aangenomen door het Europese Parlement.

  Op 4 mei 2016 volgde de publicatie. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG direct van toepassing in Nederland.

  U treft hier 3 downloads aan:

  • Een factsheet met een overzicht in hoofdlijnen van de AVG.
  • Een factsheet met artikelsgewijs uitleg van het effect dat bepaalde nieuwe verplichtingen en nieuwe rechten van betrokkenen op de business heeft.
  • Een stappenplan voor in de organisatie om tijdig aan de nieuwe verplichtingen uit de AVG te voldoen. 

  Download: Algemene Verordening Gegevensbescherming.pdf AVG en de impact op uw business.pdf Stappenplan om te voldoen aan de AVG.pdf

 • Actualiteiten WP 29
  De AVG is rechtstreeks van toepassing. Dit betekent niet dat alle regels al vaststaan. De AVG heeft de nodige ruimte gelaten voor enerzijds interpretatie en anderzijds invulling op Lidstatelijk niveau.

  Op deze site zullen we de guidlines en opinies van de WG 29 over de AVG plaatsen. 

  Download: WG29 Guidelines on DPIA October 2017.pdf WP29 Guidelines on Data Protection Officers.pdf WP29 Guidelines for identifying a controller or processor's lead supervisory authority.pdf WP29 Guidelines on the right to data portability.pdf

 • Actualiteiten AP en Uitvoeringswet

  De AP heeft sinds het van kracht worden van de AVG mondjesmaat toelichting gegeven op de AVG. In 2018 heeft de AP voornamelijk de focus gelegd op het uitvoeren van "speldenprik acties". Dit zijn onderzoeken naar een specifiek onderwerp bij een beperkte groep verwerkingsverantwoordelijke om de naleving van de AVG vast te stellen. Er is o.a. onderzoek gedaan naar: de aanstelling van de verplichte FG bij zorgorganisaties, de aanwezigheid van een verwerkingsregister bij 30 bedrijven, aanwezigheid van datalekregister bij overheidsorganisaties.

  De AP heeft in april 2017 een stappenplan gepubliceerd, dat qua onderwerpen overeen komt met het stappenplan dat wij reeds in 2016 voor u beschikbaar hadden.

  Op 13 december 2017 is de Uitvoeringswet ingediend. Zoals verwacht en aangekondigd betreft dit een beleidsneutraal voorstel voor "implementatie". Dit betekent dat zo veel als mogelijk wordt aangesloten bij de bekende begrippen en uitleg uit de Wbp.

  Download: Stappenplan AP ter voorbereiding op de AVG.pdf Wetvoorstel Uitvoeringswet AVG.pdf Memorie van Toelichting Uitvoeringswet AVG.pdf

Meer informatie over uw specifieke situatie? Wij helpen u graag verder